Cennik usług prawniczych

Podchodzimy indywidualne do każdego klienta w naszej kancelarii. Dlatego też dla każdej z prowadzonych spraw wynagrodzenie ustalane jest w odmienny sposób. 

Podczas określania wynagrodzenia, bierzemy pod uwagę m.in. kwestie takie jak: złożoność danej sprawy, nakład pracy niezbędny podczas pracy nad sprawą, ilość dokumentacji przedstawionej do analizy przez klienta, przewidywany czas trwania postępowania sądowego.

Płatność przyjmujemy w formie gotówki. Istnieje możliwość uiszczenia wynagrodzenia w ratach, po uprzednim uzgodnieniu wysokości poszczególnych rat oraz terminów ich płatności.

Stosujemy najczęściej dwa sposoby rozliczenia: system ryczałtowy oraz system godzinowy. Wynagrodzenie może zostać ustalone w oparciu o jeden z tych systemów lub też w oparciu o oba systemy łącznie.

Uwaga! Wynagrodzenie nie obejmuje kosztu stawiennictwa pełnomocnika na czynnościach procesowych, który to koszt określany jest w zależności od odległości sądu lub innej instytucji od siedziby kancelarii.

Należy pamietać, że wynagrodzenie nie obejmuje również kosztów, które ponosi strona postępowania, takich jak:

  • opłata skarbowa od pełnomocnictwa,
  • wpisy sądowe,
  • zaliczki na biegłych,
  • koszty korespondencji,
  • koszty wykonania kserokopii dokumentów
  • itp.

System ryczałtowy

W sytuacji gdy nakład pracy potrzebny do poprowadzenia danej sprawy jest z góry możliwy do oszacowania, najczęściej stosowany jest system ryczałtowy. Ten system jest również preferowany przy obsłudze prawnej przedsiębiorców. Wynagrodzenie ryczałtowe jest ustalane indywidualnie, po wstępnej analizie dokumentów dotyczących sprawy i rozmowie z klientem.

System godzinowy

Jeśli czas trwania postępowania oraz nakład konieczniej pracy jest ciężki lub niemożliwy do określenia, preferowany jest system godzinowy. Stawka godzinowa jest określana indywidualnie z każdym klientem.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią. W wypadku kontaktu mailowego proszę o podanie kontaktowego numeru telefonu oraz krótkiego opisu sprawy. Zwykle odpowiadam w przeciągu 48 godzin. Jestem do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

E-mail: krzysztofdudek10@gmail.com

w wyjątkowych sytuacjach jesteśmy dostępni również poza godzinami pracy.

+48 607 850 517