Polityka prywatności

Informacja o polityce prywatności oraz plikach cookies

Podstawą poniższej klauzuli informacyjnej w zakresie stosowanej polityki prywatności strony internetowej dudek-adwokaci.pl oraz powiązanych z nią adresów poczty elektronicznej jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Administratorami Państwa danych osobowych jest adwokat Krzysztof Dudek. Kontakt z ww. osobą jest możliwy do zrealizowania w formie korespondencyjnej (ul. Jaracza 47 lok. 5, 90-001 Łódź), telefonicznej oraz mailowej (krzysztofdudek10@gmail.com). Numery telefonów do administratora podane są na stronie internetowej dudek-adwokaci.pl w zakładce „Kontakt”.

Informujemy, że w związku z korzystaniem ze strony internetowej dudek-adwokaci.pl oraz powiązanych z nią adresów poczty elektronicznej, przetwarzamy Państwa dane osobowe. Przekazane przez Państwa dane osobowe używane są  wyłącznie w zakresie konkretnego zgłoszenia oraz w celach kontaktowych związanych z przedmiotem działalności adwokackiej administratora. W przypadku nienawiązania współpracy z administratorem, Państwa dane osobowe zostaną skasowane po upływie 5 miesięcy.

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. d RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przysługują Państwu następujące uprawnienia w zakresie danych osobowych:

  • Prawo dostępu do treści danych osobowych;
  • Prawo uzyskania od administratora potwierdzenia przetwarzania danych osobowych;
  • Prawo do sprostowania oraz uzupełnienia danych osobowych;
  • Prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do zapomnienia”);
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • Prawo do żądania przeniesienia danych osobowych;
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • Prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
  • Powyższe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem danych osobowych.

Informujemy, że dokonując zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości mailowej albo wysyłając formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej dudek-adwokaci.pl, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora w zakresie konkretnego zgłoszenia oraz w celach kontaktowych związanych z przedmiotem działalności adwokackiej administratora. Tym samym potwierdzają Państwo również, że są świadomi praw wynikających z postanowień RODO.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Administrator korzysta z technologii plików Cookies w celu gromadzenia informacji o preferencjach użytkowników strony oraz statystyk wejść na stronę. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią. W wypadku kontaktu mailowego proszę o podanie kontaktowego numeru telefonu oraz krótkiego opisu sprawy. Zwykle odpowiadam w przeciągu 48 godzin. Jestem do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

E-mail: adwokat.krzysztofdudek@op.pl

w wyjątkowych sytuacjach jesteśmy dostępni również poza godzinami pracy.

+48 607 850 517